Verloskundigenpraktijk Krommenie & Assendelft

Prenatale screening

Prenatale screening

Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren. Prenatale screening is de verzamelnaam voor onderzoeken die er in de zwangerschap gedaan kunnen worden om mogelijke afwijkingen bij de baby op te sporen. Deze onderzoeken zijn niet verplicht. Wanneer je er meer over wil weten zullen we je hier uitgebreid over informeren. Er is maar een juiste keuze, die van jullie!

Voor veel aanstaande ouders is het doen van prenataal onderzoek een lastige keuze. Wat wil je van te voren allemaal weten? Het doen van onderzoek kan geruststellen maar ook voor ongerustheid zorgen. Wat als de combinatietest of Nipt test een afwijkende uitslag geeft? Het is verstandig om (samen met je partner) na te denken wat je zou willen als dit het geval zou zijn.

Het doen van invasie onderzoek waar we je dan voor verwijzen brengt risico op een miskraam met zich mee.

NIPT

De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een onderzoek waarbij het bloed van de zwangere wordt afgenomen en onderzocht, deze test is zonder risico’s voor jou of de baby. In jouw bloed zit DNA dat afkomstig is van de placenta en DNA dat afkomstig is van jezelf. Het DNA van de placenta is bijna altijd hetzelfde als het DNA van de baby.

Het laboratorium onderzoekt het DNA op 3 chromo­soomafwijkingen: het syndroom van down, het syndroom van edwards en het patausyndroom. Daarnaast kan de NIPT ook aanwijzingen geven voor andere chromosoomafwijkingen bij het kind, in de placenta (moederkoek) en heel soms bij de zwangere zelf. Dit zijn zogenaamde neven­bevindingen. De afwijkingen variëren van heel ernstig tot minder ernstig. Je kan bij de NIPT aangeven of je deze neven­bevindingen ook wil weten of niet.

Je kunt de NIPT laten doen vanaf 11 weken zwangerschap. Klik hier voor meer informatie over NIPT.

De 13-weken screenings echo (ETSEO)

Een gespecialiseerd echoscopiste kan bij de 13 weken echo al goed kijken naar de ontwikkeling van organen bij jullie kindje en zien of er aanwijzingen zijn voor bepaalde afwijkingen. Deze echo wordt vanaf september 2021 in onderzoekssetting ingevoerd. Als je deze echo wil, doe je automatisch mee aan het onderzoek. De echo wordt vergoed.

 

Klik hier voor de folder over de 13 en 20 weken echo.

Vervolgonderzoek

Je komt in aanmerking voor vervolgonderzoek wanneer de uitslag van de NIPT afwijkend is. Dit vervolgonderzoek kan bestaan uit een vlokkentest of een vrucht­water­punctie. Bij zowel de vlokkentest als de vrucht­water­punctie bestaat een kleine kans op een miskraam als gevolg van het onderzoek. Dit komt voor bij 1 op de 300 vrouwen.